Cluster Giessenlanden


OBS Den Beemd is een school van de O2A5. (Stichting Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden).
Onze school behoort tot een van de vijf scholenclusters van O2A5, namelijk Cluster Giessenlanden. 

Cluster Giessenlanden bestaat uit onderstaande scholen: 
OBS Klim-op te Hoornaar
BS Lingewaard te Arkel
OBS Den Beemd te Hoogblokland 
OBS Het Tweespan te Schelluinen 
OBS Het Tweespan te Giessenburg 
BS Giessen-Oudekerk te Giessen-Ouderkerk
Summaklas Cluster Giessenlanden

OBS Den Beemd valt onder het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (O2A5). Bij O2A5 horen de 24 openbare basisscholen in de regio en een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs. Den Beemd behoort tot Cluster Giessenlanden.

Als O2A5 school hebben wij het voordeel dat we de kennis en ervaring van alle scholen kunnen gebruiken, terwijl iedere school haar eigen unieke karakter behoudt. 
Daarnaast worden door het bestuursbureau van O2A5 veel administratieve- en beleidszaken voor de school geregeld. Zo kunnen leerkrachten en directie zich richten op hun primaire taak: lesgeven. 
De scholen van Cluster Giessenlanden werken samen aan een gezamenlijke missie en visie voor openbaar onderwijs in de voormalige gemeente Giessenlanden. Klik hier voor ons visiekwadrant. 
Al onze scholen stemmen hun protocollen en beleid af op het Strategisch beleid van O2A5 en het visiekwadrant van Cluster Giessenlanden O2A5. Hiermee willen we kwaliteit en eenheid uitstralen voor onze scholen.