Visie school

Met elkaar de wereld in!
Op OBS Den Beemd gaan de leerlingen met vertrouwen op weg naar hun toekomst en plaats in de maatschappij. Een maatschappij, waarin ze weerbaar en zichzelf zijn, met de motivatie en gedrevenheid om het beste uit zichzelf te halen. Wij begeleiden hen daarbij, stap voor stap, in een veilige, saamhorige omgeving waar fouten maken mag.

OBS Den Beemd is een kleine, moderne dorpsschool met de focus op basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en lezen, én veiligheid. Met ons pedagogische klimaat, leerlingvolgsysteem en duidelijkheid in regels en afspraken creëren we een prettige leeromgeving.

Op onze school benaderen we elkaar positief en ondersteunen we het eigenaarschap van de leerling en leerkracht. Binnen ons onderwijs bieden we, waar mogelijk, differentiatie aan in ons aanbod en zoeken we naar een passend aanbod voor iedereen. Hierbij maken we gebruik van moderne methodes en methodieken en stemmen we het klassenmanagement af op wat nodig is. Als team sturen we consequent op gedrag, waarbij positiviteit een belangrijk gegeven is. We leren onze leerlingen dat ze op een respectvolle manier rekening met elkaar houden en een onderdeel zijn van deze school, met de daarbij horende verantwoordelijkheden.

Ouders worden hierbij betrokken. We bereiden de leerlingen voor op een toekomst, waarin digitale vaardigheden, taakgerichtheid, zelfstandigheid, weerbaarheid en respect voor anderen van groot belang zijn.

Identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of - overtuiging.

Daarnaast richten we ons met onze leerlingen ook op duurzaamheid en gezond gedrag

  • Elke maandag is het 'Groente- en fruitdag' op Den Beemd; alle leerlingen eten dan als ochtendtussendoortje een stuk groente en/of fruit in plaats van koek e.d.
  • Iedere leerling heeft zijn/haar eigen 'dopper'. De leerlingen kunnen de hele dag water drinken. Ook tussen de middag, tijdens de TSO, wordt de dopper gebruikt om te drinken. Bij activiteiten waarbij leerlingen eten, gebruiken we herbruikbare borden, bestek en bekers.
  • Op Den Beemd is veel aandacht voor afvalscheiding. Door de hele school heen wordt afval gescheiden in plastic, papier, groen en restafval.