Schooldocumenten en formulieren

Op school hebben we een aantal wettelijk verplichte documenten en een aantal documenten die we ter informatie delen. Daarnaast proberen we, indien mogelijk, formulieren digitaal te gebruiken. Hieronder kunt u de betreffende documenten en formulieren aanklikken en downloaden.
 

Beleidsdocumenten Protocollen Formulieren
Schoolgids 2023-2024 Schorsing & verwijdering Inschrijfformulier
Schoolplan 2022-2026 Klachtenregeling Verlofaanvraag
Veiligheidsplan Antipestkaart  
Actief Burgerschap    
SOP22-23    Via de website van onze stichting O2A5 is ook een groot aantal documenten te downloaden en te lezen.

Zie hieronder en klik hier voor: www.o2a5.nl/documenten/