TSO en BSO

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met kinderopvangorganisatie Wasko. Leerlingen uit Hoogblokland zijn welkom op de Wasko-locatie in Hoogblokland. Hier zijn kosten aan verbonden.
 
Tussenschoolse opvang (TSO)

Er is voor uw kind(eren) gelegenheid tot overblijven. Tegen een vergoeding van € 1,75 blijft uw kind op de weekdagen –met uitzondering van woensdag– tussen de middag over op school om in de overblijfruimte te eten en nog een tijdje (buiten) te spelen. Wij maken gebruik van ouders die de opvang op basis van vrijwilligheid organiseren. Ze hebben daarvoor een cursus gevolgd. Zij worden betaald voor hun werkzaamheden, die dus gefinancierd wordt door de overblijfvergoedingen. 
Betaling van het overblijven volgt na afloop. Aan het eind van de maand krijgt u een rekening die u dient over te maken op het rekeningnummer van school. 
Iedere leerling (of ouder) geeft op het overblijfbord in de keuken van school aan of zij (hun kind) over moet blijven.


 
 
 
 
 


 
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd in Hoogblokland  wordt geregeld in samenwerking met Wasko. Voor meer informatie, zie www.wasko.nl
 
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Ouders zoeken op eigen initiatief contact met aanbieders om afspraken te maken over gebruik van de diensten. De school speelt hier verder geen rol in.