Veiligheid

Leerlingen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen. We streven er naar dat de leerlingen en leerkrachten zich op Den Beemd veilig, vertrouwd en betrokken voelen.

Den Beemd heeft een veiligheidsplan opgesteld, waarmee we alle collega’s, ouders en leerlingen op de hoogte stellen van de afspraken, rondom veiligheid, opdat we gezamenlijk werken aan de veiligheid voor de aan ons toevertrouwde leerlingen te optimaliseren.

Het plan handelt ook over de sociale veiligheid.

Klik hier voor het veiligheidsplan.